Darmowa dostawa od 145,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://e-karma.pl/Regulamin-cterms-pol-1.html i może zostać utrwalona przez Użytkownika w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w każdej chwili ze strony http://www.e-karma.pl/data/include/cms/regulamin/regulamin_sklepu_e-karma.pdf w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera.

 

Regulamin jest do pobrania także tutaj: w formacie PDF lub w formacie DOC.

Program do korzystania z plików w formacie PDF jest do pobrania bezpłatnie tutaj.

 


 

Regulamin sklepu internetowego e-karma.pl

 

 

Spis treści:

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§2 ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§3 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

§4 ODBIÓR, DOSTAWA, PŁATNOŚĆ

§5 DANE OSOBOWE

§6 REKLAMACJE

§7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§8 INFORMACJE DODATKOWE

 

§ 1 Postanowienia ogólne


1. Sklep internetowy e-karma.pl dostępny pod adresem internetowym www.e-karma.pl prowadzony jest przez Sławomira Samkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ANIMAL SERVICE Sławomir Samkowski (adres prowadzenia działalności: ul. Zachodnia 38, 05-092 Łomianki) wpisaną do Ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem 111807, NIP 522-002-10-30, REGON 011240595, adres poczty elektronicznej: bok@e-karma.pl, numer telefonu: +48 (22) 751 21 58 lub 885 857 000.

 

2. Słowniczek:

 

 2.1. USŁUGODAWCA, OPERATOR, ADMINISTRATOR, SPRZEDAWCA – Sławomir Samkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ANIMAL SERVICE Sławomir Samkowski (adres prowadzenia działalności: ul. Zachodnia 38, 05-092 Łomianki) wpisaną do Ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem 111807, NIP 522-002-10-30, REGON 011240595, adres poczty elektronicznej: bok@e-karma.pl, numer telefonu: +48 (22) 751 21 58 lub 885 857 000.

 

2.2. USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę,

 

2.3. KLIENT – Usługobiorca, Użytkownik, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

 

2.4. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

 

3. Usługodawca świadczy usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu składania Zamówień na towary dostępne na stronie internetowej www.e-karma.pl.

 

§ 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną


1. Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje w momencie rozpoczęcia korzystania ze sklepu internetowego e-karma.pl, w szczególności poprzez dodanie towarów do koszyka, utworzenie konta Użytkownika (rejestrację), czy też złożenie Zamówienia:

 

1.1. Dodanie towarów do koszyka polega na wybraniu (poprzez kliknięcie) interesującego nas towaru ze strony internetowej www.e-karma.pl, wprowadzenie zamawianej ilości oraz kliknięcie odpowiedniego pola na stronie – „Dodaj do koszyka”;

 

1.1.1 Jeżeli chcemy dodać kolejne towary do koszyka klikamy na stronie internetowej przycisk „Kontynuuj zakupy” oraz powtarzamy pkt. 1.1).

 

1.2. Utworzenie konta Użytkownika (rejestracja) polega na:

 

1.2.1. wypełnieniu formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie https://ekarma.iai-shop.com/client-new.php?register - niezbędne jest podanie adresu e-mail, hasła oraz danych niezbędnych do zrealizowania Zamówienia tj. dane teleadresowe: imię, nazwisko, adres, numer telefonu (wymagane dane oznaczona się znakiem gwiazdki*);

 

1.2.2. utworzenie konta Użytkownika jest uzależnione od zaakceptowania niniejszego regulaminu;

 

1.2.3. następnie należy kliknąć pole „Dalej” – w tym momencie konto Użytkownika zostaje utworzone, o czym Użytkownik jest informowany komunikatem „Twoje konto zostało utworzone” (w sytuacji gdy rejestracja konta Użytkownika została przeprowadzona w związku ze składaniem Zamówienia Klient zostaje przekierowany na stronę kontynuacji składania Zamówienia).


1.3. Złożenie Zamówienia (w tym zawarcie umowy sprzedaży) zostało dokładnie opisane w §3 niniejszego regulaminu.

 

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

 

3. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 

§ 3 Zawarcie umowy Sprzedaży


1. Zamówienia na towary są przyjmowane za pośrednictwem formularza zamówień zamieszczonego na stronie internetowej www.e-karma.pl, poprzez pocztę mailową (bok@e-karma.pl) oraz telefonicznie pod numerami telefonów: +48 (22) 751 21 58 lub 885 857 000.

 

2. Złożenie Zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży jest możliwe w następujący sposób (poniższe czynności będą także komunikowane Klientowi za pomocą komunikatów w formie wiadomości e-mail oraz informacji dostępnych na stronie):

 

2.1. FORMULARZ ZAMÓWIEŃ


2.1.1. Złożenie Zamówienia:


2.1.1.1. W celu złożenia Zamówienia należy:

 

2.1.1.1.1. wybrać interesujący nas towar ze strony internetowej www.e-karma.pl oraz dodać go do koszyka poprzez kliknięcie odpowiedniego pola na stronie - zgodnie z § 2 pkt. 1.1).

 

2.1.1.1.2. gdy w koszyku znajduje się już wszystko przechodzimy do kolejnych podstron używając przycisku "Złóż zamówienie".

 

2.1.1.1.3. zostajemy przekierowani do podstrony podzielonej na dwie sekcje. Lewa o nazwie „Nowy klient” oraz prawa „Logowanie”.

 

2.1.1.1.3.1. Zarejestrowani Klienci (posiadający już konto Użytkownika) wpisują swój login i hasło podane podczas zakładania konta Użytkownika oraz klikają „Zaloguj się”. (Gdyby hasło zostało zapomniane można skorzystać z opcji „Zapomniałeś hasło?” znajdującej się obok przycisku „Zaloguj się”).

 

2.1.1.1.3.2. Nowi Klienci, którzy nie posiadają konta Użytkownika mają dwie możliwości:

 

2.1.1.1.3.2.1. mogą utworzyć konto Użytkownika zgodnie z § 2 pkt. 1.2) – w tym celu klikają przycisk „Zarejestruj się” albo

 

2.1.1.1.3.2.2. mogą wybrać możliwość składania Zamówienia bez tworzenia konta Użytkownika i w tym celu klikają „Złóż zamówienie i nie rejestruj się”, a następnie w wyświetlonym formularzu podają wszelkie niezbędne dane do zrealizowania Zamówienia tj. dane teleadresowe: imię, nazwisko, adres, numer telefonu (wymagane dane oznaczona się znakiem gwiazdki*) oraz klikają przycisk „Przejdź dalej” (w tym miejscu niezbędne jest również dokonanie akceptacji niniejszego regulaminu).

 

2.1.1.1.4. następnie należy zdefiniować sposób dostawy towaru.

 

2.1.1.1.5. używając przycisku „Dalej” przechodzimy do określenia formy płatności.

 

2.1.1.1.6. używając przycisku „Przejdź dalej” przechodzimy do podstrony, w której znajdą się wszelkie informacje dotyczące zamówienia, tzn.:

 

2.1.1.1.6.1. przedmiot zamówienia;

 

2.1.1.1.6.2. jednostkowa oraz łączna cena zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (o ile występują);

 

2.1.1.1.6.3. wybranego sposobu dostawy i sposobu płatności.

 

2.1.1.1.7. w celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści niniejszego regulaminu;

 

2.1.1.1.8. następnie należy uważnie sprawdzić czy wszystko się zgadza i potwierdzić przyciskiem „Zamawiam”.

 

W tym momencie zostało złożone Zamówienie. Tak złożone Zamówienie stanowi ofertę i wiąże Klienta jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.


2.1.1.2. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia oraz zawarcie umowy sprzedaży:


2.1.1.2.1. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia Klient otrzymuje niezwłocznie od Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres e-mail. W wiadomości tej zawarte jest również oświadczenie sprzedawcy o przyjęciu zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty). Wiadomość ta zatytułowana „Potwierdzenie otrzymania zamówienia i przyjęcie do realizacji” zawiera:

 

2.1.1.2.1.1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia,

 

2.1.1.2.1.2. oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.

 

2.1.1.2.1.3. oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty) oraz


2.1.1.2.1.4. link do niniejszego regulaminu.

 

2.1.1.2.2. Umowę sprzedaży poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2.1.1.2.1.


2.2. TELEFONICZNIE: +48 (22) 751 21 58 lub 885 857 000.


2.2.1. Złożenie zamówienia, zawarcie umowy


2.2.1.1. Zastrzeżenie:

 

2.2.1.1.1. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od godz. 8.30 do 15.45;

 

2.2.1.1.2. Zamówienie telefonicznie złożyć może jedynie Klient, który posiada konto Użytkownika.

 

2.2.1.2. Złożyć Zamówienie telefonicznie można pod numerami telefonów: +48 (22) 751 21 58 lub 885 857 000 określając co najmniej istotne postanowienia umowy, tj. przedmiot umowy, cena.

 

Tak złożone Zamówienie stanowi ofertę.


2.2.1.3. Jeżeli Klient nie oznaczył w ofercie terminu, w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi, oferta złożona w ten sposób przestaje go wiązać, gdy nie zostanie przyjęta niezwłocznie przez Sprzedawcę.

 

2.2.1.4. Umowę poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o jej przyjęciu zgodnie z pkt. 2.2.1.3. powyżej.


2.2.1.5. W przypadku przyjęcia oferty Klient zostanie poproszony o dane niezbędne do wysyłki towaru - imię, nazwisko, adres dostawy oraz zostanie uzgodniony sposób realizacji płatności.

 

2.3. WIADOMOŚĆ E-MAIL bok@e-karma.pl


2.3.1. Złożenie zamówienia, zawarcie umowy

 

2.3.1.1. w celu złożenia Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości e-mail należy wysłać wiadomość e-mail na adres bok@e-karma.pl, w której określone zostaną co najmniej istotne postanowienia umowy, tj. przedmiot umowy, cena.

 

Tak złożone Zamówienie stanowi ofertę.


2.3.1.2. W braku oznaczenia przez Klienta terminu (np. poprzez pole „Komentarz” w trakcie składanie zamówienia), w którym będzie oczekiwać odpowiedzi Sprzedawcy, oferta złożona przez Klienta przestaje go wiązać z upływem czasu, w którym mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź Sprzedawcy wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia, nie dłużej jednak niż 1 dzień roboczy.

 

2.3.1.3. Umowę poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o jej przyjęciu.


2.3.1.4. W przypadku przyjęcia oferty Klient zostanie poproszony o dane niezbędne do wysyłki towaru - imię, nazwisko, adres dostawy oraz zostanie uzgodniony sposób realizacji płatności.

2.3.1.5. przy złożeniu przez klienta zamówienia e-mailem nie ma możliwości płatności kartą

 

3. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek.

 

§ 4 Odbiór, Dostawa, Płatność


1. Klient może wybrać następujący sposób odbioru lub dostawy towaru:

 

1.1. paczka kurierska,

 

1.2. paczka kurierska pobraniowa.

 

2. Klient może również zaproponować inny sposób odbioru lub dostawy towaru (w takim przypadku zaleca się kontakt ze Sprzedawcą poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: bok@e-karma.pl celem uzgodnienia szczegółów).

 

3. Ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

 

4. Na czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę składają się: czas realizacji zamówienia i czas dostawy przesyłki.

 

4.1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych. Czas ten należy liczyć w następujący sposób:

 

4.1.1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od momentu zawarcia umowy zgodnie z § 3 do chwili skompletowania i wysłania zamówionych towarów;

 

4.1.2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy do chwili skompletowania i wysłania zamówionych towarów.

4.1.3. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności kartą - od momentu otrzymania pozytywnej autoryzacji transakcji do chwili skompletowania i wysłania zamówionych towarów.

 

4.2. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu odbioru lub dostawy towaru wybranego przez Klienta:

 

4.2.1. Paczki kurierskie dostarczane są w ciągu deklarowanych 3 dni roboczych.

 

4.3. Więcej informacji na temat kosztów i czasu dostawy paczek kurierskich znajdziesz tutaj:

 

4.3.1. http://e-karma.pl/Metody-dostawy-chelp-pol-16.html oraz

 

4.3.2. http://e-karma.pl/Koszty-przesylki-chelp-pol-17.html

 

4.4. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, umowa powinna zostać wykonana przez Sprzedawcę w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy.

 

5. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 

6. Ceny wszystkich towarów uwidocznionych na stronie sklepu internetowego www.e-karma.pl podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają jednak kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia.


7. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie internetowym www.e-karma.pl, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta zamówienia.

 

8. Klient dokonuje płatności w następującej formie:

 

8.1. płatność przy odbiorze przesyłki (dla przesyłek za pobraniem);

 

8.2. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy sprzedawcy;

 

8.3. płatność kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro i American Express) lub przelewem elektronicznym (mTransfer (mBank)), MultiTransfer (MultiBank), Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium S.A.), Płacę z Nordea (Nordea), Przelew24 (BZ WBK), Płacę z Citi Handlowego (Bank Handlowy w Warszawie S.A. Citi Handlowy), Przelew z BPH, Płacę z iPKO (PKO BP S.A), Płacę z Inteligo (Inteligo), Pekao24przelew, Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska S.A.), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank S.A.), Płacę z Alior Sync (Alior Bank S.A.), MeritumBank Przelew (Meritum Bank ICB S.A.), Pay Way Toyota Bank (Toyota Bank Polska S.A.), Płać z ING (ING Bank Śląski S.A.), Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.), Crédit Agricole przelew online (Credit Agricole Bank Polska S.A.), db Transfer (Deutsche Bank PBC S.A.), iPKO  (PKO BP S.A),  Płacę z INVEST-BANKIEM (Invest Bank S.A.), PeoPay (Bank PeKaO S.A.), Deutsche Bank Polska S.A., Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., Bank Spółdzielczy we Wschowie, Bank Pocztowy S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Bank Pekao S.A., Millennium Bank S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Bank DnB Nord Polska S.A., Bank PKO BP S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Bank Pekao S.A., Inteligo Services).

 

§ 5 Dane osobowe


1. Dane Użytkownika / Klienta wpisane w formularzu rejestracyjnym lub zakupu zostają wprowadzone do bazy danych sklepu internetowego e-karma.pl. Administratorem tych danych jest Sławomir Samkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ANIMAL SERVICE Sławomir Samkowski (adres prowadzenia działalności: ul. Zachodnia 38, 05-092 Łomianki). Baza danych sklepu e-karma.pl została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikom/ Klientom składania Zamówień oraz ich realizacji i nie jest udostępniana innym podmiotom.

 

2. Każdy Klient ma prawo do weryfikacji swoich danych. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W celu realizacji tych uprawnień prosimy Użytkownika/ Klienta o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub wysłanie wiadomości e-mail na adres bok@e-karma.pl, lub też telefonicznie pod numerami telefonów: +48 (22) 751 21 58 lub 885 857 000.

 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w sklepie internetowym e-karma.pl.

 

4. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika / Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego:

 

4.1. nazwisko i imiona Użytkownika / Klienta lub nazwa firmy,

 

4.2. adres zameldowania na pobyt stały lub adres siedziby,

 

4.3. adres do dostawy, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 4.2.,

 

4.4. adres elektroniczny (adres e-mail),

 

4.5. numer telefonu (opcjonalnie, w celu ułatwienia dostawy),

 

4.6. numer NIP (opcjonalnie, dla firm).

 

5. Usługodawca zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) wskazuje, że podanie danych z pkt. 4 ppkt. 4.1, 4.3, 4.4 jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

 

§ 6 Reklamacje


1. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:

 

1.1. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę.

 

1.2. Reklamowany towar można przesłać do Sprzedawcy na adres: ul. Zachodnia 38, 05-092 Łomianki.

 

1.3. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres bok@e-karma.pl, W celu przyspieszenia i ułatwienia rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie także informacji o numerze zamówienia oraz jego dacie.

 

1.4. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni.

 

1.5. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez sklep internetowy www.e-karma.pl:

 

2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego e-karma.pl należy składać na adres mailowy bok@e-karma.pl lub pisemnie na adres Usługodawcy (ul. Zachodnia 38, 05-092 Łomianki).

 

2.2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

 

2.3. Rozpatrzenie takiej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych.

 

2.4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika lub w inny podany przez Użytkownika sposób.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy


1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres:

 

ANIMAL SERVICE Sławomir Samkowski

ul. Zachodnia 38, 05-092 Łomianki

 

2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie (ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez przedsiębiorcę oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy). Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

 

4. Informacja dot. zwrotu świadczeń:

 

4.1. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru wraz z ew. poniesionymi kosztami dostawy towaru do konsumenta na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób (np. przekaz pocztowy). W przypadku transakcji kartą zwrot następuje na rachunek karty Klienta;

 

4.2. Konsument natomiast może dokonać zwrotu zakupionego towaru na poniższy adres:

 

ANIMAL SERVICE Sławomir Samkowski

ul. Zachodnia 38, 05-092 Łomianki

 

5. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

 

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

 

6.1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej,

 

6.2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

 

6.3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

 

6.4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

 

6.5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

 

6.6. dostarczania prasy,

 

6.7. usług w zakresie gier hazardowych.

 

§ 8 Informacje dodatkowe


1. Umowa sprzedaży towarów zostaje zawarta w języku polskim.

 

2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 

2.1. komputer z dostępem do Internetu;

 

2.2. monitor o rozdzielczości minimum 800x600 pikseli;

 

2.3. zaktualizowana do najnowszej wersji przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Opera, Chrome lub Internet Explorer;

 

2.4. dostęp do poczty elektronicznej.

 

3. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


4. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

 

4.1. w trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych (np. rodzaj lub ilość towarów). W przypadku, jeśli coś się nie zgadza kierujemy się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie e-karma.pl i odpowiednich podstronach. Poprawki wprowadzamy za każdym razem potwierdzając czynność przyciskiem „Aktualizuj koszyk”. W przypadku problemów prosimy o kontakt - mailowy bok@e-karma.pl lub telefoniczny: +48 (22) 751 21 58 lub 885 857 000;

 

4.2. po złożeniu Zamówienia na adres e-mail podany w zamówieniu zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia Zamówienia wraz z informacjami o zamówieniu (wiadomość email zatytułowana „Potwierdzenie otrzymania zamówienia i przyjęcie do realizacji”). W przypadku pomyłki Klienta co do wprowadzonych danych (np. ilość zamawianego towaru, błędne naliczenie Zamówienia przez system), Klient ma prawo do zmiany Zamówienia w ciągu 12 godzin od otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia. W tym celu Klient powinien wysłać wiadomość e-mail na adres: bok@e-karma.pl z odpowiednią dyspozycją zmiany lub telefonicznie pod numerami telefonów: +48 (22) 751 21 58 lub 885 857 000. Po dokonaniu korekty Zamówienia Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia poprawionego Zamówienia.

 

5. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy.

 

5.1. utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje na dwa sposoby:

 

5.1.1. przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy zgodnie z § 3 ppkt. 2.1.1.2.1 (wiadomość email zatytułowana „Potwierdzenie otrzymania zamówienia i przyjęcie do realizacji”) – dotyczy Zamówień składanych poprzez formularz zakupu oraz w każdym przypadku;

 

5.1.2. przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z odbiorem lub przesyłką towaru regulaminu, specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.

 

5.2. treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 

6. Informacja na temat wypowiadania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

6.1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę (np. konto Użytkownika) bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn:

 

6.1.1. Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy bok@e-karma.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy (wskazany na wstępie niniejszego regulaminu);

 

6.1.2. Umowa ulegnie rozwiązaniu w ciągu 1 dnia roboczego od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.

 

6.2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym;

 

6.3. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie narusza w żaden sposób praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu internetowego e-karma.pl.

 

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (stosowna informacja zostanie w wyraźny sposób zamieszczona na stronie internetowej sklepu internetowego e-karma.pl oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego Użytkownika). Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników korzystających ze sklepu internetowego e-karma.pl przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

pixel