Darmowa dostawa od 145,00 zł

Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu Internetowego e-karma.pl


Postanowienia ogólne

A. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.e-karma.pl

B. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926) jest Usługodawca:

 

Animal Service

ul. Zachodnia 38

05-092 Łomianki

NIP: 522-002-10-30

REGON: 011240595

e-mail: bok@e-karma.pl

telefon: 22 751 21 58


C. Usługodawca przestrzega zasad ochrony prywatności Klientów Sklepu Internetowego, przewidzianych Ustawą o ochronie danych osobowych.

 

Zakres i cel zbieranych danych

 1. Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych zbieranych w serwisie Usługodawcy oraz Sklepie Internetowym:

   i. w celu realizacji Zamówienia

   ii. w celu rejestracji Konta Klienta w Sklepie Internetowym;

 2. W celu realizacji Zamówienia Usługodawca zbiera następujące dane Klienta: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adresy: e-mail, zameldowania, dostawy, do wystawienia dokumentu księgowego, nazwa przedsiębiorcy oraz numer NIP, w przypadku przedsiębiorców.

 3. W celu rejestracji Konta Klienta w Sklepie Internetowym zbierane są następujące dane Klienta: imię i nazwisko, adres e-mail, Hasło.

 4. Usługodawca oświadcza, że podanie danych wskazanych w punkcie 5 i 6 powyżej, oznaczonych w Sklepie Internetowym jako wymagane, jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji Zamówienia lub rejestracji Konta Klienta.

 5. Dane osobowe Klientów zbierane w celu realizacji Zamówienia i sprawnego prowadzenia a Sklepu Internetowego oraz rejestracji Konta Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę w celu:

  1. sprzedaży Klientom Towarów oraz świadczenia Klientom usług, oraz ich dostawy Klientom,

  2. obsługi procesu Rejestracji, logowania do Konta Klienta,

  3. ewentualnego dochodzenia roszczeń,

  4. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,

  5. tworzenia raportów i analiz na potrzeby Usługodawcy dotyczących funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym statystyk oglądalności podstron serwisu Sklepu Internetowego,

  6. dostosowania Sklepu Internetowego do potrzeb Klientów,

 6. Niezależnie od powyższego, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta, dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Usługodawcę w celu:

  1. marketingu działalności Usługodawcy, w szczególności w celu organizacji promocji, konkursów i realizacji innych narzędzi marketingowych,

  2. otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, zamówionego elektronicznego biuletynu (newsletter).

 7. Usługodawca informuje, że podczas korzystania ze Sklepu Internetowego dane dotyczące Klienta zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Sklepu Internetowego, przez pliki Cookies.

 8. Usługodawca informuje, że z momentem połączenia się przez Klienta ze Sklepem Internetowym w logach systemowych Sklepu Internetowego pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, z którego Klient łączy się ze Sklepem Internetowym. Usługodawca informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, a także czasu połączenia Klienta ze Sklepem Internetowym oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta w Sklepie Internetowym. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Sklepu Internetowego.

 9. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego przez Klienta.

  Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient, korzysta ze stron internetowych Sklepu Internetowego, które umożliwiają:

  1. utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać Loginu i Hasła,

  2. dostosowanie i optymalizację Sklepu Internetowego do potrzeb Klientów oraz innych osób korzystających ze Sklepu Internetowego,

  3. tworzenie statystyk oglądalności podstron Sklepu Internetowego,

  4. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Sklepu Internetowego.

  W serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze Sklepu Internetowego.

  Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Klienta.

  Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

  Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

  W Sklepie Internetowym wykorzystywane są również Cookies zamieszczane przez partnerów Usługodawcy, umożliwiające personalizację działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów. Polityka Prywatności nie reguluje sposobu wykorzystywania plików Cookies przez podmioty trzecie. Więcej informacji o tych plikach Cookies może być dostępnych na poszczególnych stronach partnerów Usługodawcy.

   

 Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 2. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Sklepem Internetowym.

 3. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności innym podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia, rozpatrzenia reklamacji. Dane osobowe Klientów mogą zostać powierzone firmom kurierskim (Siódemka i DPD) i operatorom systemów płatności (PayU, eCard i PyByNet).

 4. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

Prawa i obowiązki Klienta

 1. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać maila na adres admin@animal.com.pl lubzadzwonić pod numer telefonu : 22 751 21 58 lub skorzystać z funkcji „Twoje konto” dostępne Sklepie Internetowym.

 2. W przypadku, gdy Usługodawca występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS i inne) osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo jej cofnięcia. W tym celu należy: wysłać e-mail na adres: admin@animal.com.pl wpisując w tytule słowo „rezygnacja”, zadzwonić pod numer telefonu 22 751 21 58 i poinformować o cofnięciu zgody, kliknąć na link powodujący cofnięcie zgody umieszczony w treści informacji handlowej, lub wysłać pisemną informacje na adres Usługodawcy o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej.

 3. Jeżeli Klient umieszcza w Sklepie Internetowym jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

 4. Klient uprawniony jest do korzystania z danych i treści udostępnionych przez innych Klientów Sklepu Internetowego wyłącznie w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych Klientów na przetwarzanie ich danych i ich treści w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie ze Sklepu Internetowego.

 

Zabezpieczenie danych

 1. Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu Internetowego. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Usługodawcy na konto e-mail: admin@animal.com.pl

pixel